Programy Fundacji MultiSport

Aktywne Szkoły MultiSport

To projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat. Jest odpowiedzią na zły stan kondycji psychofizycznej najmłodszych oraz na ograniczony dostęp do szkolnej infrastruktury sportowej.

Zobacz więcej

Kampania społeczna "Pełni Sportu"

Ideą kampanii „Pełni Sportu” jest popularyzacja sportu i aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest integracja oraz wsparcie w dążeniu do lepszej jakości życia. Przy współpracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami, mobilizujemy i pokazujemy drogę do możliwości dostępnych dla każdego.

Zobacz więcej