Aktywne Szkoły MultiSport

To projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat. Jest odpowiedzią na zły stan kondycji psychofizycznej najmłodszych oraz na ograniczony dostęp do szkolnej infrastruktury sportowej.

Czytaj dalej

Aktywne Szkoły MultiSport

To projekt, który został uruchomiony w 2017 roku przez Benefit Systems. Celem tej inicjatywy było stworzenie w szkołach podstawowych przestrzeni na codzienną aktywność, potrzebną dla zachowania zdrowia. Początkowo inicjatywa miała zasięg lokalny i realizowana była w województwie dolnośląskim i mazowieckim.

Od 2022 roku projekt koordynowany jest przez Fundację MultiSport powołaną przez Benefit Systems. Aktualnym miejscem realizacji programu są województwa mazowieckie i łódzkie. Docelowo chcemy, aby dziania pomocowe naszej fundacji objęły całą Polskę.

W ramach działania programu, wykwalifikowani trenerzy oraz instruktorzy prowadzą nowoczesne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach fitness oraz na wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Mamy nowoczesne podejście do sportu

Aktywne Szkoły MultiSport to:

  • Lepsza kondycja fizyczna i psychiczna dzieci
  • Gwarancja lepszej jakości życia najmłodszych
  • Lekcje WF, które odbywają się w nowoczesnych klubach fitness Zdrofit
  • E-poradnik dla nauczycieli i wychowawców
  • Promocja aktywności ruchowej wśród kadry nauczycielskiej
  • Zmiana standardowego podejścia do wychowania fizycznego

Co dają Aktywne Szkoły MultiSport?

Regularny sport ma pozytywny wpływ na kondycję psychofizyczną najmłodszych. Aktywne dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, są odporniejsze psychicznie oraz lepiej radzą sobie w relacjach z rówieśnikami.

Do wyboru są cztery moduły zajęć sportowych:

  • Zajęcia cross – ćwiczenia sprawnościowe
  • Zajecia body&mind – joga, zdrowy kręgosłup, pilates
  • Zajęcia taneczne – łączące w sobie taniec oraz fitness
  • Zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową – z wykorzystaniem sprzętu Blazepod

Osoba kontaktowa