Fundacja MultiSport

Postęp cywilizacyjny i technologiczny przyniósł ze sobą wiele ułatwień w życiu codziennym, jednocześnie przyczyniając się do ograniczania aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych. Obecnie ponad połowa Polaków spędza więcej niż 5 godzin dziennie w pozycji siedzącej. Chcemy to zmienić.

Czytaj dalej

Bezruch wśród najmłodszych jest równie alarmujący

Jak wynika z ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka:

 • 27% młodzieży nie wykazuje aktywności fizycznej
 • 17% uczniów w Polsce wymaga natychmiastowej pomocy związanej z poprawą kondycji fizycznej
 • 19% dzieci czuje się chorych, wyczerpanych i brakuje im energii życiowej

Co więcej, dzieci w Polsce tyją najszybciej w całej Europie. Ograniczona dostępność infrastruktury sportowej oraz liczne nierówności społeczne dodatkowo pogłębiają problem bezruchu w społeczeństwie. Regularna aktywność fizyczna jest natomiast fundamentalnym czynnikiem zdrowego, szczęśliwego i jakościowego życia. Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ aktywności ruchowej na psychofizyczny dobrostan każdego człowieka.

Z tego powodu w 2021 roku powstała Fundacja MultiSport, powołana przez Benefit Systems, w której staramy się aktywnie pomagać wszystkim tym, których bezruch dotyka najmocniej.

 

Jako Fundacja MultiSport…

 • Chcemy, aby dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami mogły czerpać z życia pełnymi garściami, dlatego prowadzimy działania promujące prozdrowotną aktywność sportową
 • Realizujemy projekty zwiększające dostępność infrastruktury sportowej, mające na celu wyrównanie szans społecznych i przełamanie stereotypów dotyczących sportu wśród osób z niepełnosprawnościami
 • Dostarczamy wiedzę na temat wpływu regularnego ruchu na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
 • Kształtujemy zdrowe nawyki wśród wszystkich uczestników organizowanych przez nas zajęć, dając szansę na lepszą jakość życia także w późniejszych jego etapach
 • Współpracujemy z organizacjami, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, szkołami, sportowcami oraz wszystkimi, dla których zdrowie jest realną wartością

Misja

Misją Fundacji MultiSport jest popularyzacja zdrowia i poszerzanie dostępności aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych.

Szkodliwy wpływ bezruchu społecznego, a z drugiej strony wciąż funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy związane ze sportem (np. obraz idealnego sportowca), dały nam motywację do organizacji działań na rzecz pokonywania tych barier.

Uważamy, że wszyscy bez względu na wiek czy możliwości psychofizyczne, powinni mieć dostęp do infrastruktury sportowej. Możliwość ćwiczeń w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób jest niewątpliwie krokiem naprzód w stronę dobrostanu społeczeństwa.

Wierzymy, że wsparcie i aktywizacja grup szczególnie tego potrzebujących to dziś jedno z kluczowych wyzwań społecznych, dlatego w trosce o lepszą przyszłość, jesteśmy gotowi je podjąć.

Zadania Fundacji MultiSport

 • Promocja aktywności ruchowej jako szansy na szczęśliwe, zdrowe i długie życie
 • Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia – zachęcanie dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów do regularnej aktywności ruchowej
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych u dzieci i młodzieży
 • Nauczanie prawidłowych postaw wobec innych dzieci poprzez zdrową rywalizację
 • Edukowanie jak ważną rolę w naszym życiu pełni aktywność fizyczna (poprzez działania eksperckie i edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców)
 • Wspieranie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
Raport MultiSport Index 2022

Chcemy tworzyć zdrową przyszłość

Wierzymy, że poprzez nasze działania w zakresie aktywizacji najmłodszych, mamy wpływ na zwiększanie świadomości dzieci w zakresie potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej również w starszym wieku.

Działamy, edukujemy i wspieramy już teraz, aby budować zdrowsze, aktywniejsze i bardziej świadome społeczeństwo w przyszłości.