Szczęście to codzienna aktywność

Promujemy aktywny i zdrowy styl życia wśród najmłodszych.

Sprawdź jak pomagamy

Aktywne Szkoły MultiSport

Przeprowadzamy lekcję wf w najbliższym Klubie Fitness.

Szczegóły programu

Kampania "Pełni Sportu"

Współpracując ze sportowcami z niepełnosprawnościami, mobilizujemy i pokazujemy drogę do aktywności dostępnych dla każdego.

Dowiedz się więcej

Zajęcia MultiSportowe

z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Uczymy prawidłowych nawyków korygujących wady postawy

Sprawdź

Aktywizujemy

Odpowiednia dawka aktywności ruchowej w ciągu dnia jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Już przed pandemią aż 81 proc. dzieci nie wypełniało rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie codziennej aktywności, natomiast w trakcie jej trwania jedynie 15,6 proc. realizowało minimum wskazane przez WHO. Ograniczona dostępność infrastruktury sportowej oraz trudności w organizacji komfortowych warunków do ćwiczeń stanowią wyzwania, którym staramy się sprostać. Chcemy dać możliwość realizacji marzeń wszystkim dzieciom bez wyjątku, podnosząc przy tym jakość ich życia poprzez sport.

Zadbaj o przyszłość dzieci razem nami w programie Aktywne Szkoły MultiSport!

Sprawdź program

Włączamy

Wiemy, że sport może być istotnym czynnikiem wzmacniającym samoocenę i samoakceptację.

Regularna aktywność fizyczna poprawia zdrowie psychofizyczne i pozwala lepiej mierzyć się ze swoimi ograniczeniami. Liczne przeszkody, jakie stoją na drodze osób z niepełnosprawnościami w Polsce, wskazują nam kierunek działań, mających na celu zwiększenie równości i integracji wszystkich grup społecznych.

Włączamy się w działania podnoszące świadomość i popularyzujące aktywność, pokazując szeroki wachlarz możliwości i dyscyplin. Wierzymy, że rekreację może docelowo zastąpić regularny trening. Działając wspólnie możemy więcej! Przełamuj z nami stereotypy w ramach kampanii „Pełni Sportu”.

Sprawdź program

Zmieniamy oblicze sportu

Jak wskazuje WHO, dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie.

Co więcej, rozwój technologii wpływa na zwiększenie ilości czasu spędzanego w pozycji siedzącej, co z kolei wiąże się m.in. ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych, depresji, nadwagi, wad postawy, czy problemów z uczeniem się. Za pośrednictwem Zajęć MultiSportowych promujemy sport jako profilaktykę zdrowotną i sposób na integrujące i ciekawe spędzanie wolnego czasu. Wspólnie sprawmy, by prozdrowotna aktywność była dla wszystkich dobrą zabawą!

Sprawdź zajęcia